Utbildningar

Uncategorized

Skola och utbildning blev mer accepterat och nödvändigt på 1800-talet. Då hade nämligen industrin kommit igång och mer arbetskraft behövdes. Därför ändrades skolstadgan och anpassades till alla, pojkar som flickor. Innan 1800-talet var skolan inte anpassad för flickor och fattiga barn. Därför var det bara de rika pojkarna som fick utbildning.

Skolans utveckling

Folkskolan skulle vara en skola för alla men den var inte obligatorisk och det innebar att barnen inte var tvungna att gå i skolan. Föräldrarna kunde utan problem låta dem vara hemma för att hjälpa till på gården. När skolledningen senare satsade på att alla barn och ungdomar skulle utbildas, var de tvungna att se till att barnen kom till skolan och blev utbildade. Skolan blev därför tillgänglig för alla, rik som fattig och pojke som flicka. Genom att göra skolan obligatorisk så skulle föräldrarna inte ha något annat val än att skicka barnen till skolan.

Skoldagarna blev längre och det bidrog till att lekar och raster infördes för att barnen skulle kunna få pauser från teorilektionerna. Skolledningen menade att pauser och alternativ inlärning skulle få barnen att tycka det var roligt att komma till skolan. Därför infördes även den praktiska undervisningen och genom den kunde barnen praktisera den teori de hade lärt sig och blev inte lika skoltrötta som tidigare.

Skolan idag

Den nya skolgången gav resultat och än idag är grundskolan obligatorisk, även om gymnasiet och universitetet är valfria. Förändringen i skolan blev inte bara bra för pojkarna utan den blev även bättre för flickorna och kvinnorna. Nu kunde de utbilda sig och få jobb och inte bara förväntas ta hand om mannen, hushållet och barnen. Idag är det många barn som har det svårt i skolan och då kan läxhjälp vara ett bra alternativ för dem. Där kommer barnen kunna få personlig hjälp av en lärare eller hjälplärare och det kan hjälpa dem få bra resultat och komma in på en framtida utbildning som de vill ha.

Skola och utbildning har förändrats många gånger och det har även betygssystemen. Dina föräldrar kan ha haft ett betygssystem, du ett och ditt barn ett annat och det är inte helt lätt att hänga med i dess ändringar, även för lärarna. När du kommer upp i högre utbildning så ser det annorlunda ut och du kan välja att antingen gå ett färdigt program eller sätt ihop ett program med kurser som du själv väljer. Du kan också välja att gå utbildningen på nätet eller vara på plats i skolbänken. Distansutbildningar blir vanligare och det är för att du kan befinna dig var som helst i världen och ändå skaffa den utbildning du vill ha. I Sverige får vi CSN bidrag och anledningen till att detta startades var på grund av att skolan ville locka fler till att gå i skolan.