Utbildningar i Sverige

Uncategorized

Att leva och bo i Sverige innebär väldigt många fördelar. Till exempel möjligheten att få ta del av bra utbildning genom hela livet.

Svenskar gillar att studera

Sverige är ett av de länder i hela världen där störst del av befolkningen har en vidareutbildning efter gymnasiet. Det handlar om 44% av svenskarna som efter gymnasiet fortsätter sina studier.

Men redan innan det får man ta del av bra studiemöjligheter i Sverige. Förskola erbjuds tidigt, även om fokuset där ligger på grundläggande saker och att utvecklas i sin egen takt. Men när skolan väl början i åldern 6-7 ligger fokus på att kunna utveckla barnen på andra sätt. Bland annat via Skolverkets läroplaner. Det innebär i praktiken flera olika ämnen där matte och svenska är två viktiga delar. Barn lär sig redan i unga åldrar att lära sig skriva och läsa. Dessutom får man gå på matematiklektioner där grundläggande kunskaper försöker läras ut.

Ju äldre man blir ju mer ökar nivån och det gäller även vilka kurser och lektioner man får gå på. Engelska kommer till exempel relativt tidigt in i den svenska skolan. Det beror på att man vill ge svenska elever en så god förståelse i andra språk som det bara går.

Under högstadiet och gymnasiet får elever också möjligheten att läsa fler språk om man vill. Det är antingen spanska, tyska eller franska. Men att lägga extra svenska eller engelska är också möjligt om man kommer överens om det.

Högskolan och universiteten i Sverige håller även de bra nivåer med internationella mått sätt. I Sverige läser många på ett universitet eller högskola och det finns ett stort utbud på utbildningar att välja mellan. Från kurser om dinosaurier till läkarlinjer, statsvetenskapliga utbildningar, sjuksköterskeprogram och mycket annat. Sammanfattningsvis finns det så många utbildningar att det ska kunna passa i princip alla.