Utbildning på olika nivåer efter grundskolan

Uncategorized

I Sverige går som bekant alla barn i grundskolan, men därefter kan vägen fram till ett drömyrke se ganska olika ut beroende på vem du är.

Gymnasieskolan

Merparten av alla 16-20 åringar går i den vanliga gymnasieskolan. Här kan man välja att söka till studieförberedande utbildningar som exempelvis samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet. Den typen av utbildningar förbereder studenten för att sedan studera vidare på högskola och universitet. En annan kategori av utbildningar är de yrkesförberedande programmen som hantverksprogrammet, elprogrammet, naturbruksprogrammet med flera. Det är inte alltid så enkelt för en tonåring att veta vad man ska välja men det finns hjälp att få, både via studie- och yrkesvägledare (SYV) på skolan och också online på sidor med gymnasieinformation där man kan läsa på.

Folkhögskolan

Ibland fungerar det av olika skäl inte att gå tre år på en gymnasieskola. Man kan få hjälp att byta program om man gjort ett felval, men det kan lika gärna vara så att man önskar ett avbrott från studier eller av andra skäl inte anser att gymnasiet är rätta platsen. Då kan folkhögskolan vara ett mycket bra alternativ. Här bedrivs ofta undervisningen i mindre grupper och det är en lugnare miljö med högre lärartäthet. Vissa folkhögskolor har nischat sig med exempelvis NPF-anpassningar. Dock måste man vara minst 18 år för att få studera på folkhögskola, till skillnad från gymnasiet där man börjar direkt efter årskurs 9. Varje folkhögskola har sin egen inriktning och därför behöver man läsa på om olika folkhögskolor för att hitta en profil man är intresserad av. Det kan exempelvis handla om musikprofil, dataprofil, restaurangprofil osv.

Är man över 18 och kanske behöver flytta hemifrån för att gå på en folkhögskola kan man behöva finansering. Man har rätt till CSN, precis som på gymnasiet, men är man över 20 år, kan man behöva söka vanligt CSN-lån, precis som de som studerar på högskola och universitet. Det finns möjlighet att söka inackorderingsbidrag och resebidrag, men trots detta kanske man har behov av ytterligare finanisering. Då kan det vara idé att exempelvis titta på vad https://www.freedomfinance.se/ kan erbjuda.

Det som också är bra att känna till om folkhögskolan är att de har ett helt eget betygssystem och när man söker vidare till högre studier, hamnar man i en annan kvotgrupp än de sökanden som har gymnasiebetyg.

Komvux

Är man över 20 år och inser att man behöver komplettera sina betyg för att komma in på högskola eller universitet är Komvux räddningen. Här kan man läsa om man inte gått färdigt gymnasiet. Någon kanske har arbetat efter skolan tog slut och därför inte känt ett behov av att studera just då. Komvux är mycket flexibelt och du kan studera på hel eller halvfart, gå på lektioner eller läsa på distans.