Kombinera studier och jobb

Gymnasiestudier

Har du kanske börjat tröttna på ditt nuvarande jobb och skulle gärna prova på något nytt? Eller har du kanske visioner att klättra högre upp på karriärsstegen och vidareutbilda dig inom den bransch och det yrke du redan jobbar med? Idag är detta inte alls någon omöjlighet, det finns en mängd olika utbildningar att välja bland. Som vuxen går det ypperligt att kombinera sina studier med sitt jobb då många utbildningar idag går att göra som distansstudier eller självstudier med endast få obligatoriska närvarolektioner. Detta betyder dock att man under sin lediga tid får sätta ner mycket arbete på sina studier då det ofta är fråga om olika typer av inlämningsarbeten som skall vara inlämnade inom viss tid. Det finns även undervisningar som sker helt virtuellt över nätet. Visst kan det kräva en hel del självdisciplin men är man intresserad och brinner för det man gör kommer det inte alls att kännas arbetsamt.

Skatteavdrag för studerande

Enligt lagen är din arbetsgivare skyldig att göra ett skatteavdrag på din lön. Skolungdomar och studerande har rätt att förtjäna upp till 19 247 kronor per år utan att behöva betala skatt . Beloppet kan variera från år till år så läs mer på Skatteverkets hemsida för att vara säker på huruvida du är skyldig att betala skatt eller ej. Som studerande skolungdom kan det kännas bra att få bibehålla hela den förtjänst man jobbat in under helger eller sommarlov då man inte har möjlighet att komma upp i så stora införtjänade summor under ett år. Är du vuxenstuderande och har tänkt kombinera studier med arbete året runt har du inte rätt till skatteavdrag då lönen fortfarande överstiger gränsen för rätten till skatteavdrag. Däremot kan man som vuxenstuderande ha förmånen att få avdrag på andra utgifter och kostnader. Uppgifter om detta brukar finnas tillgängliga på skolans hemsidor eller andra hemsidor som är riktade till studerande. Det är även som vuxenstuderande möjligt att ansöka om stipendier som, beroende på summa, inte är beskattningsbara.

Att studera på läroavtal

En annan bra möjlighet idag är att kunna studera på läroavtal. Det betyder att du sköter ditt jobb som vanligt samtidigt som du får en utbildning. Detta är mycket praktiskt för den som har ett arbete men saknar rätt utbildning för jobbet. Utbildningen sker främst genom praktisk utbildning som varvas med teoretisk utbildning. 70-80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen och den övriga utbildningen kompletteras med teoretisk utbildning vid en läroanstalt. Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vilket betyder att det i arbetsavtalet tillämpas vad som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd för arbetstagaren. Lönen man förtjänar under perioden som läroavtalsstuderande är ofta en viss procent av den grundläggande lönen eftersom en läroavtalsstuderande bör delta i teoretisk undervisning som inte sker på arbetsplatsen. För den tid man studerar teori på läroanstalten har man rätt att ansöka om andra studieförmåner för att komplettera den återstånde delen av lönen. Läroavtal lämpar sig för både ungdomar och vuxna.