banner 910 2a

Folkhögskolorna och Agenda 2030 - konferens

Hur kan vi folkhögskolor delta i arbetet med de nya hållbarhetsmålen, Agenda 2030?

Hur kan vi bidra till hållbara institutioner för folklig bildning i utvecklings-samarbetet?

Dessa två frågor var utgångspunkten för FOLACs konferens om folkhögskolornas roll för en globalt hållbar utveckling. Konferensen samlade skolledningar, lärare, forskare, UD-tjänstemän och representanter för ramorganisationer.

konferenspublik

Läs mer...

Nordens folkhögskolor engagerar sig i Agenda 2030

Gruppbild"Nordens folkhögskolor vill och kan bidra till förverkligandet av FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, och är beredda att samarbeta med folkrörelser, myndigheter och näringsliv för att lyckas med detta". Så inleds det utalande som antogs av deltagarna  på Nordiska Folkhögskolerådets vårkonferens på Nordiska folkhögskolan i Kungälv 13-14 april om folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling. 

Läs mer...

Romsk delegation från Rumänien besökte folkhögskolor i Västsverige

romsk delegation

– När ni var i Rumänien förstod jag inte riktigt vad ni pratade om men nu ser jag tydligt hur en folkhögskoleliknande utbildningsform skulle kunna spela en viktig roll för oss romer i Rumänien.
Orden är Danut Dumitris från Roma Education Fund, en av sex romska representanter för civilsamhällesorganisationer i Rumänien som besökte folkhögskolor i Västsverige i mars i år.

Läs mer...

Sida 1 av 22