Utbilda personalen i brandsäkerhet

Uncategorized

Som företagare gör man rätt i att göra investeringar av olika slag i företaget. En investering kan vara en ekonomisk investering eller en investering som riktar sig till personalen och deras kompetens. När det kommer till säkerhet är det viktigt att göra alla nödvändiga investeringar som krävs för att förhindra och minimera olyckor.

Investera i brandsäkerhet

Brandsäkerhet är viktigt i alla sammanhang och i alla branscher. Oavsett vilket företag man har är det därför alltid en god idé att se till så att brandsäkerheten är så bra den kan vara. Exempelvis kan personalen gå en utbildning i brandfarliga arbeten så att de lär sig hur man kan agera vid brand. Det är extra viktigt om arbetsuppgifterna kan medföra en ökad risk för brand, som vid svetsning. Men det är också viktigt att företaget har brandvarnare, brandsläckare och ordentliga nödutgångar som alltid är redo att användas.

Brandsäkerhet i hemmet

Det är alltid viktigt att prioritera brandsäkerheten i alla aspekter. I arbetslivet är det viktigt att företaget tar sitt ansvar för att säkerställa att arbetsplatsen lever upp till diverse säkerhetskrav, men det är också viktigt att se till att brandsäkerheten är en naturlig del av vardagen och i hemmet. Att ha en brandsläckare hemma och tänka ut en plan för hur man ska agera om det uppstår en brand eller en annan nödsituation är alltid bra. Gör det möjligt att ta dig ut ur bostaden på olika sätt, exempelvis med hjälp av en repstege till alla fönster. Se till att det finns minst två brandvarnare i bostaden och minst tre brandsläckare. Idag kan man köpa fina brandsläckare som är målade i olika färger för att matcha inredningen bättre. Då behöver man inte gömma den “fula” brandsläckaren i en garderob eller där man inte kommer åt den när man väl behöver den.