Starta och driva en gymnasieskola

Ett klassrum väntar på elever
Gymnasiestudier

Går du i tankarna om att starta och driva en gymnasieskola? Det finns många anledningar till att man vill göra detta men en vanlig anledning är att man ser ett behov av utbildningsinsatser på gymnasienivå. Utbildning är en mycket viktig och stor del av ungdomars liv och genom att starta en gymnasieskola kan man till exempel erbjuda utbildningar inom områden som man upplever saknas idag eller forma pedagogiken på ett sätt som man själv tror på. Genom att erbjuda bra utbildningar och bra pedagogisk och social miljö påverkar kan man ungdomarna i positiv riktning. Det här bör vara en av de viktigaste drivkrafterna för såväl fristående som kommunala gymnasieskolor. Men att starta skola kräver betydligt mer än bara en pedagogisk idé.

Mycket jobb med stor belöning

Ett klassrum väntar på elever

Det finns mycket man behöver tänka på när man vill starta en gymnasieskola. Tillstånd behövs för att få driva alla former av skolverksamhet. Detta söks hos skolverket. Sedan behövs naturligtvis startkapital, bra lokal samt utbildad personal. Utöver detta är det även bra med snygga nyhetsbrev och en tydlig hemsida så att skolan upplevs som professionell. Det är bra om man även har en tydlig inriktning för gymnasieskolan. Vilken typ av utbildning erbjuder ni? Vilka ungdomar vänder ni er till? Hur går intagningen till och hur får ni ungdomarna att vilja söka till just er gymnasieskola?

En friskola ska passa alla typer av ungdomar

Givetvis finns det många regler som man behöver följa när man bedriver skolverksamhet, på Friskolornas riksförbunds hemsida kan du läsa mer om detta. Om man erbjuder en utbildningsform som är annorlunda är detta dock en fördel, alla lär sig på olika sätt och alternativa pedagogiker kan till exempel erbjuda en chans för ungdomar som har svårt att lära sig endast genom teori. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede rekrytera kompetenta lärare eftersom det är de som kommer att se till att utbildningen håller god kvalitet.