Att bestämma sig för en utbildning

Gymnasiestudier

För några går det väldigt lätt att välja utbildning. För andra är det väldigt mycket svårare. Ett bra första tips vid val av utbildning är att ha en liten diskussion med sig själv kring vad man har för intressen, framtidsplaner och liknande. Sen gäller det att skaffa sig mycket information kring det området man lockas. Arbetsförmedlingen har en yrkeskompass där man kan överskådligt se hur arbetsmarknaden beräknas att se ut inom olika yrken inom olika års-spann. Är lättheten att få ett jobb efter examen en viktig faktor i valprocessen är det ett hett tips att kolla in.

Att prata med en studie- och yrkesvägledare för att få chansen att diskutera med en neutral part angående olika alternativ brukar också ges som tips för de som tvekar och är ambivalenta. Är man nyfiken på en speciell bransch eller ett speciellt studieområde har högskolorna och universiteten karriärvägledare som är inriktade på olika institutioner och kan ge mer ingående information om utbildningsinnehåll och annat.

Att veta att det går att hoppa av om det inte känns rätt är också viktigt att veta. Som student förändras man mycket som människa, den man är första året är man med största säkerhet inte vid examen.