Yrkeshögskola, direkt ut i arbete

Gymnasiestudier

Myndigheten för yrkeshögskolan har under senare år arbetat hårt för att sprida ordet om utbildningsformen vidare till potentiella studenter. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där man utbildas för att kunna gå direkt ut i arbete och vara efterfrågad på arbetsmarknaden innan utbildningen är slutförd.

Arbetsmarknadsfokus och kommunikation med näringslivet

Utbildningarna som finns på yrkeshögskola är utvalda med arbetsmarknadens framtidsprognoser i fokus för att kunna hjälpa till att mätta behoven som finns eller kommer finnas när vissa branscher växer och andra får personalbrist i samband med att många går i pension. I styrelserna för respektive utbildningar sitter det alltid med representanter för branschen i fråga för att kunna se till att upplägget blir så verklighetsförankrat som möjligt.

Lärande i arbete

En unik del i en yrkeshögskoleutbildning är den del som kallas Lärande i arbete och förkortas LIA. Den tar upp en stor del av utbildningen och är som en längre och mer ingående praktikplats där man lär sig det som man i teorin i klassrummet inte kan lära sig. Det man annars skulle lärt sig under sina första veckor på ett nytt arbete får man alltså med sig direkt i utbildningen vilket gör arbetsgivare tacksamma.