Vuxenutbildning – en andra chans

Gymnasiestudier

Det är långt ifrån alla som dansar genom utbildningssystemet under sin ungdom. Det är relativt många som hoppar av och inte fullföljer sin gymnasieutbildning och många tar studenten med ofullständiga betyg och utan behörighet för högre studier. För en del tar det många år efter avslutat gymnasium innan energin, viljan och motivationen att gå tillbaka till studier infinner sig. När den dock gör det så finns det vuxenutbildning som kan ge exakt samma behörigheter för högre studier som gymnasieskolan.

Komvux

I de allra flesta kommuner är majoriteten av vuxenutbildningen i kommunal regi och kallas därför Komvux – kommunal vuxenutbildning. Ibland samarbetar kommunerna med privata utbildningsföretag för att kunna erbjuda prövningar och distansstudier.

Om man letar efter komvuxutbildningar finns det olika sätt att gå tillväga. Många kommuner har egna vägledningscentrum, ibland kallas de lärcentrum, där man kan få prata med en studie- och yrkesvägledare om sina funderingar och planer. De kan då hjälpa till med att planera studierna, att visa var man gör ansökan och hjälpa till att slussa till rätt ämnen för att till slut nå målet att uppnå behörighet för högre studier. Komvux kan också erbjuda yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Exempel på yrken som man kan studera till via vissa kommuner är barnskötare och undersköterska, men det finns många fler.

Möjlighet till flexibla studier

Majoriteten av kommunerna har med tiden insett att många vuxna som är intresserade av studier arbetar samtidigt. Att studera på heltid och arbeta på heltid är mer än vad de flesta klarar av, i synnerhet om man också har familj och barn att tänka på. Därför erbjuder många vuxenutbildningar flexibla studier i olika former. Exempelvis så går det att studera helt på distans, det innebär att man studerar allting hemma och kommunicerar med läraren via antingen email eller skolans interna system. Vid distansstudier är det viktigare än någonsin att man är disciplinerad och motiverar sig själv att lämna in alla uppgifter i tid eftersom det annars byggs på tills man sitter med en stor hög med ofärdiga uppgifter att göra.

Många skolor erbjuder utöver distanskurserna även kvällsundervisning några dagar i veckan, detta brukar vara synnerligen populärt bland de som arbetar på dagen. Då har man möjlighet att få en mer personlig hjälp än om man studerar helt på distans och kanske kan det öka motivationen något om man har svårt att komma igång med, och även slutföra uppgifter.